Đóng
trục silicon chịu nhiệt

Trục silicon chịu nhiệt

Công ty băng tải bảo khang chuyện cung cấp các loại băng tải cao su, băng tải pvc, nhựa pe,pp,pu,pvc,mc […]

23/12/2016

gia công trục lông chổi

Trục lông chổi gia công

Công ty băng tải bảo khang chuyện cung cấp các loại băng tải cao su, băng tải pvc, nhựa pe,pp,pu,pvc,mc […]

18/11/2016

gia công sản phẩm

Băng tải teplon chịu nhiệt

Công ty băng tải bảo khang chuyện cung cấp các loại băng tải cao su, băng tải pvc, nhựa pe,pp,pu,pvc,mc […]

18/11/2016

gia công củ tỏi

Gia công củ tỏi

Chuyên gia công các loại cao su, củ tỏi …. Công ty băng tải bảo khang chuyện cung cấp các […]

19/10/2016